Wyszukaj na naszej stronie:

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018


Rok szkolny 2017/2018 dzielimy na 2 semestry:

I semestr - 4.09.2017 r. - 19.01.2017 r.    
II semestr - 20.01.2018 r. - 22.06.2018 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 4.09.2017 r. 
Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ferie zimowe  - 29.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 29.03.2018 r. - 3.04.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
2,3 XI 2017 (czwartek, piątek)
2 I 2018 (wtorek)
I/II 2018Rajd Chłopski
30 IV 2018 (poniedziałek)
2 V 2017(środa)
4 V 2017 (piątek)
1 VI 2017 (piątek)
Zebrania i konsultacje z rodzicami:
4 IX, 13 IX, 22 XI, 17I, 21 III, 30V.